Bizi Takip Edin

Gündem

Basın Kanununda Değişiklik! 2 Madde Kabul Edildi!

Basın Kanunu’nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin TBMM’de görüşülmesine başlandı. Meclis’te ilk iki madde kabul edildi. Teklifin; internet haber sitelerinde çalışanlara basın kartı verilmesini sağlayan birinci maddesi kabul edildi.

İnternet Medya

İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri, bugün başladı. CHP ve HDP’nin önerisiyle usul tartışması açıldı.
Usul tartışmasının ardından, gruplar; teklifin geneli üzerine görüşlerini bildirdi.


Teklifin; internet haber sitelerinde çalışanlara basın kartı verilmesini sağlayan birinci maddesi kabul edildi. Böylece, mevcut Basın Kanunu’nun birinci maddesinin birinci fıkrasındaki, “Bu Kanun, basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar” hükmü; “Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerini kapsar” hükmü ile değiştirildi. Ayrıca teklifteki birinci maddenin kabulü ile “Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri de bu Kanun kapsamına dahildir” hükmü de Basın Kanunu’nun birinci maddesine eklenmiş oldu. Bu hükümle radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin de basın kartı almasının önü açıldı.


Teklifin ikinci maddesi de Basın Kanunu’nun ikinci maddesine eklenen “internet haber siteleri” hükmüyle, internet siteleri de yaygın dağıtım kapsamındaki basın kuruluşları arasında yer aldı. Ayrıca internet haber sitesinin de “İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını” tanımı yapıldı.

Teklifin ikinci maddesiyle Basın Kanunu’nun ikinci maddesine yeni eklenen tanımlar şöyle oldu:
“Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,
Başkan: İletişim Başkanını,
Başkanlık: İletişim Başkanlığını,
Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,
Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını,
Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini.”

Devamını Oku
Yorumlar İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Belediyelerden

İzmir Körfezindeki Fay Hatları Araştırılıyor!

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırma ve risk azaltma projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 kilometre yarıçaplı alandaki kara ve deniz faylarını araştırıyor.

İzmir Fay Hatları Araştırması

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırma ve risk azaltma projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100 kilometre yarıçaplı alandaki kara ve deniz faylarını araştırıyor. İzmir kıyı şeridi boyunca 37 noktada sondaj yaparak örnek alan uzmanlar, İzmir’in nasıl bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depremin ardından karada ve denizde başlattığı depremsellik araştırmasını sürdürüyor. ODTÜ Deniz Paleosismolojisi Araştırma ekibi tarafından ODTÜ’ye ait sondaj platformuyla Gümüldür’ün yaklaşık 2,5 kilometre açığında deniz tabanından karot örneği alınıyor. Sondaj çalışmaları tamamlandığında fayların geçmişte ürettiği depremler hakkında bilgi elde edinilebilecek ve uzmanlar fayların gelecekte üreteceği depremler hakkında sağlıklı öngörülerde bulunabilecek.

İzmir Fay Hatları Araştırması

Kara ve denizdeki tüm faylar araştırılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, araştırmanın İzmir’i güvenli kent haline getirmek ve afet risklerini azaltmak için başlatılan en önemli projelerden biri olduğunu söyleyerek “Proje kapsamında depremsellik, tsunami ve zemin araştırma çalışmaları devam ediyor. Bu projeyle kentimizi gelecekte etkileyebilecek tüm afet risklerini belirliyoruz. Aydın ve Manisa’yı da içine alan, İzmir’i olası bir depremde etkileyebilecek 100 kilometre yarıçapında karada ve denizdeki tüm faylar araştırılacak. Bu proje, faylardan heyelanlara, tsunamiden tıbbi jeolojiye kadar birçok araştırmayı kapsıyor” dedi.

37 noktada sondaj
İzmir ve Kuşadası Körfezi’nde 37 noktadaki sondajların önemini vurgulayan Dayangaç, “Denizden elde edilecek verilerle karadaki depremsellik verileri bütünleştirildiğinde, İzmir’in depremselliğini her boyutuyla anlamış ve modellemiş olacağız. Deprem riskine karşı alınması gereken önlemleri de belirlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Fayların geçmişi araştırılıyor
Deniz Paleosismolojisi çalışma ekibinden Doç. Dr. Ulaş Avşar da İzmir’in çevresinde oldukça fazla aktif fayın bulunduğunu anımsatarak “Şiddetli deprem sarsıntıları deniz tabanındaki çökerlerde bazı izler bırakıyor. Biz de karotlar boyunca izleri bulup tarihlendiriyoruz” dedi. Avşar fayların tarih boyunca belli aralıklarla deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek “Örneğin Tuzla fayı 500-600 yılda bir deprem üretiyor olabilir. Eğer 600 yılda bir deprem üretiyorsa ve son depremini de 500 yıl önce ürettiyse, önümüzdeki 100 yıl içerisinde veya daha yakın bir zamanda Tuzla fayında bir deprem bekleyebiliriz gibi yorumlara gideceğiz. Bu projenin birçok ayağı var. Bizim elde ettiğimiz sonuçlarla sismik tehlike analizi dediğimiz diğer analizler de çok daha sağlıklı yapılabilecek ve İzmir açısından yakın gelecekte nasıl bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu uzmanlar çok daha sağlıklı şekilde değerlendirebilecek” dedi.

İzmir Fay Hatları Araştırması

Tsunamiler tarihlendirilecek
Bundan sonraki aşamada İzmir Körfezi’nin içerisinde çalışma yapacaklarını anlatan Ulaş Avşar, şunları söyledi: “Burada önemli karot lokasyonları var. İzmir merkezinin tam olarak ne kadar ve hangi tarihlerde sarsıntıya maruz kaldığını anlamaya çalışacağız. İzmir Körfezi içerisinde Tuzla Dalyanı, Çakalburnu Dalyanı’nda karotlar alınacak. Bunlardan da eski tsunami tarihlerini bulmaya çalışacağız. Tsunamileri tarihlendireceğiz. Ege Denizi’nin tsunamiye çok yatkın bir jeolojik yapıya sahip. Fakat yeteri kadar tarihsel bilgi elimizde yok. Tarihsel bilgilerin yetersiz olduğu yerlerde biz genelde jeolojik kayıtları elde etmeye çalışıyoruz. Tsunami dalgaları kıyıya yaklaştığında kıyının belli bir kısmına denizden malzeme getiriyor. Biz de kıyı alanlarda karot aldığımızda eski tsunamilerin denizden ne zaman malzeme getirdiğine dair tarihlendirmeler yapabiliyoruz. Tsunamiler de genellikle faylarla ilişkili olduğu için düzenli bir tekrarlanma aralığı yatkınlığı oluyor. Böylece hem depremleri hem de tsunamileri birlikte değerlendirmek mümkün olacak. Sismik tehlike analizi yapan hocalarımız çok sağlıklı yorumlar yapabilecek” dedi.

2024’te tamamlanacak
10 üniversiteden 43 bilim insanı ve 18 uzman mühendisin yer aldığı depremsellik araştırmasının 2024’te tamamlanması öngörülüyor. İzmir’de depremsellik araştırması yapılması ve zemin davranış modelinin çıkarılması için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile protokol imzalanmıştı.

Devamını Oku

Belediyelerden

AB İle Ortak projeler Ve İzmir’in Gelişimine Katkı İçin Başkan Soyer Brüksel’de!

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı Tunç Soyer, Avrupa kentlerini bir araya getiren yılın en büyük etkinliği olan “20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” kapsamında gittiği Brüksel’de kentlerimizin gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler ve finansman kaynakları için üst düzey temaslarda bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” için gittiği Brüksel’de üst düzey temaslarda bulunarak karşılıklı işbirliği olanakları üzerine konuştu. Başkan Soyer’e SODEM Yönetim Kurulu üyeleri Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti.

20 kent başvurmuştu
Başkan Tunç Soyer, Brüksel’de ilk önce Avrupa Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı ve Avrupa Birliği 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Direktörü Patrick Child’i ziyaret etti. Patrick Child, İzmir’in de dahil olduğu AB Şehirler Misyonunun erken aşamasında bu görüşmeyi yapmaktan ve Başkan Tunç Soyer ile tanışmaktan memnun olduğunu ifade etti. Başkan Soyer ise 2030 yılına kadar 100 kentin iklim-nötr hale gelmesini sağlamayı hedefleyen AB Şehirler Misyonunun bir parçası olmanın önemine değinerek, İzmir’de doğayla uyumlu yaşam için başta Yaşayan Parklar olmak üzere hayata geçirilen projelerden ve tarım uygulamalarından söz etti. İzmir’de hibrit finansman yöntemi ile 4 adet elektrikli feribot alınacağını söyleyen Soyer, kent için kaldıraç etkisi yaratan AB hibe ve fonlarının önemine değindi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir’in layık görüldüğünü de hatırlatan Soyer, İzmir’de dünyanın farklı yerlerinde uygulanabilecek çözümler üretmek üzere çalıştıklarını anlattı.

Tunç Soyer

Patrick Child ise AB Şehirler Misyonuna Türkiye’den 20 kentin başvuru yaptığını, İzmir ve İstanbul’un seçildiğini belirterek “AB Şehirler Misyonu seçilen kentleri, ilgili yatırım planlarıyla enerji, atık yönetimi ve ulaşım gibi tüm alanlarda iklim nötrlüğü için genel bir plan içerecek İklim Şehri Sözleşmelerini geliştirmeye davet ediyor. Bu süreç vatandaşları, araştırma kuruluşlarını ve özel sektörü de içerecek” dedi.

“Birlikte çalışmalıyız”
Başkan Soyer, İzmir’in kardeş kenti Bremen’in 1987’de açılan Brüksel ofisini de ziyaret etti. Bremen Eyaleti Brüksel Temsilciliği Başkanı Tanja Baerman ile görüşen Soyer, küresel sorunlara yerelde üretilecek çözümlerin ve birlikte çalışmanın önemine değinerek “Eğitim, spor ve kültür gibi alanlarda kentler ve insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirecek işbirlikleri geliştirmeliyiz. İnsanlar, kültürler arasında kurulan bağlar toplumların barış içinde yaşamasının temel güvencesidir” dedi. Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte’nin kalabalık bir heyet ile İzmir’e geldiğini, önümüzdeki ay da kendilerinin ziyarete gideceğini söyleyen Soyer, gençlikten tarıma turizmden teknoloji ve akıllı şehirlere kadar bir dizi konuda karşılıklı işbirliği fırsatları üzerine konuşacaklarını belirtti.

“İzmir, bizim için referans”
Başkan Soyer, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’u da ziyaret etti. Toplantıya Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer de katıldı. Soyer, Nacho Sanchez Amor’u İzmir Brüksel Evi’ni ziyaret etmeye davet etti. Nacho Sanchez Amor “İzmir, bizim için bir referans, kentinizi ziyaret etmek istiyorum” dedi.

AB Şehirler Misyonu
Avrupa’nın daha yeşil, sağlıklı, kapsayıcı ve dirençli dönüşümünü desteklemek üzere oluşturulan AB Misyonları yerel yönetimler, araştırma enstitüleri, çiftçiler, girişimciler ve yatırımcılar gibi kamu ve özel sektör aktörlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. AB Misyonları, 2021-2027 Ufuk Avrupa Programı’nın bir parçası.
Ufuk Avrupa kapsamındaki beş AB Misyonundan biri olan, İzmir ve İstanbul’un da dahil olduğu Şehirler Misyonu ise 2030 yılına kadar 100 kentin iklim-nötr hale gelmesini hızlandırmaya çalışan tek AB programı.
Bir kentin Şehirler Misyonu içinde olması finansman fırsatından ek fonlara kentin uluslararası görünürlüğünden kente özel danışmanlığa kadar pek çok avantaj sağlıyor. İzmir aynı zamanda İklim Değişikliğine Karşı Uyum Misyonuna dâhil.

Başkan Soyer, üst düzey oturumda konuşacak
Başkan Soyer, Avrupa Birliği kentlerinin gıda uygulamalarına yön verecek politika ve uygulamaların belirleneceği “20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası” kapsamında bugün “Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası 20’nci Yıldönümü Üst Düzey Oturumu’nda “Dirençli Bölgeler İçin Tarladan Sofraya Gıda Tedariki” başlıklı oturumda konuşacak.

Devamını Oku

Gündem

Dolar 2 TL Olabilir!

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken gelecekte neler olabileceğine ilişkin tahmin yürütülmeye devam ediyor.

Dolar

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken gelecekte neler olabileceğine ilişkin tahmin yürütülmeye devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik kriz sebebiyle tüm ürünlerde inanılmaz bir yükseliş yaşandı. Bu beklenmedik değişim yüzünden geçmiş tahminlerde büyük bir yanılgı oldu. Doların yükselişi karşısında para birimleri korkunç değer kaybetti. Ancak umut hala var. Gazeteci Yazar  Memduh Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada doları düşürmenin formülünü söyledi ve net bir tarih verdi.


Resmi veriler baz alınarak yapılan tahminlere göre 2022 yılı sonunda dolar 21 TL’yi görecek. Bugünlerde 18 civarında seyreden dolar, vatandaşı etkilemeye başladı. Dolar kurunda yaşanan ani değişimler, küresel ekonomiyi etkilerken geleceğe dönük tahmin yapmak oldukça zorlaşıyor. Bu ekonomik ortamda vatandaşın yatırım konusunda kafası karışmış durumda. Yeni yılda ciddi değişimlerin yaşanacağı ve doların 16 birim birden düşeceği tahmin ediliyor.

Memduh Bayraktaroğlu 2023’ü işaret etti!
Korkusuz’da kaleme aldığı yazısında, Gazeteci Yazar Memduh Bayraktaroğlu, doların düşeceğine ilişkin açıklamaları okuyucuları şaşırttı. Bayraktaroğlu, yazısında doların 16 birim birden düşerek 2 TL seviyesine gerileyebileceğini söyledi. 1 doların 2,5 TL olacağı tarihi net bir şekilde yazan Memduh Bayraktaroğlu, “1 Ocak 2023’te 1 dolar 2.5 lira olacak” dedi.  

Yeni yılda düşüş var!
Dolar kurundaki hareketliliği etkileyen birçok faktör var. Özellikle pandemi, savaş gibi etkenler dünya ekonomisini oldukça sarstı. Türkiye’yi oldukça etkileyen bu durumun yıl başından itibaren değişeceğine işaret eden Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, konuya ilişkin ciddi açıklamalarda bulundu. Bayraktaroğlu, “Takmayın kafanıza. 1 Ocak 2023’te 1 dolar 2.5 lira olacak. Nasıl mı? Liradan bir sıfır atılarak.” şeklinde yöntemini ifade etti.

Devamını Oku

Belediyelerden

Bağışlanan Kitap Sayısı 45 Bini Buldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında, muhtarlıklarına kütüphane kurulan mahallelerin sayısı 21’ye çıktı. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı.

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında, muhtarlıklarına kütüphane kurulan mahallelerin sayısı 21’ye çıktı. Kampanyaya bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Başkan Tunç Soyer kampanyaya destek olanlara teşekkür ederek “Dayanışma yine çözüm getirdi. Aydınlık yarınların ancak el ele verirsek gelebileceğine inanan İzmirliler kitaba erişemeyen mahallelerimizi kitapsız bırakmadı ” dedi.

Dayanışmanın kenti İzmir’de bu kez de kitaba erişimde zorluk yaşayan mahallelerin dertlerine derman olundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk bağışçısı olduğu “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası kapsamında başvuruda bulunan muhtarlıklara kurulan kütüphane sayısı 21’ye çıktı. Başkan Tunç Soyer kitap kampanyasının sahiplenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dayanışma yine çözüm getirdi. Aydınlık yarınların ancak el ele verirsek gelebileceğine inanan İzmirliler kitaba erişemeyen mahallelerimizi kitapsız bırakmadı. Dayanışmamıza destek veren 7’den 70’e herkese çok teşekkür ederim” dedi. Kampanyanın sürdüğünü hatırlatan Başkan Soyer, ilk etapta hedeflerinin 50 mahalleye kütüphane kurmak olduğunu yineledi.

Kütüphane

Birinci ve ikinci el kitap kabul ediliyor
“Her Mahalleye Bir Kütüphane”
kampanyasına bağışlanan kitap sayısı ise 45 bine ulaştı. Kampanyaya birinci ve ikinci el kitapla destek olunabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçılar yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını kitap teslim noktalarına bırakarak ya da kitap kumbaralarına atarak kampanyaya destek olabiliyor. Bağışlanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kampanya destek noktaları:
Metro istasyonlarında (Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova)
İskeleler (Konak, Karşıyaka ve Bostanlı)
Kent Kütüphanesi, Alsancak
Şato Kütüphanesi, Konak
Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak
Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca
Güzelbahçe Kütüphanesi
Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca
İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Sasalı, Çiğli
Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova
Yasemin Kafe, Bostanlı
Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Polikliniği
İZSU Genel Müdürlüğü Balçova hizmet binası
6 mahallede çalışmalar sürüyor


İZBETON Buca Laleli, Karabağlar Barış, Karabağlar Abdi İpekçi, Güzelbahçe Siteler, Çiğli Atatürk ve Konak Kılıçreis mahallelerinde kütüphane kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Aydoğdu, Karabağlar Vatan, Çiğli Esentepe, Karabağlar General Asım Gündüz, Karabağlar Maliyeciler, Gaziemir Gazi, Buca Çaldıran ve Balçova Onur mahalleleri ise programa alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer İzmirlileri ve kurumları kampanyayı büyütmeye çağırarak ziyaretçilerinden de çiçek ve hediye yerine kitap getirmelerini istemişti.

Devamını Oku

Gündem

İzmir Genç MÜSİAD Başkanlığına Mehmet Akif Gemici Seçildi!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Genç MÜSİAD 15.Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Gemici

Genç MÜSİAD İzmir’in 15. Genel Kurul Toplantısı, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, STK yöneticileri ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

“BİR ŞEYİN HER ŞEYİNİ BİLİN, ONU HAKKIYLA YERİNE GETİRİN”

Parayla elde edilemeyecek en kıymetli değerlerin tecrübe ve itibar olduğunu söyleyen MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, “Tecrübeye kulak vermeyen ve itibarı dikkate almayanların kaybı, hem imani boyutta hem de sosyal toplumda yerini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Servet biriktirmekle uğraşmayın. Çünkü servet beraberinde istiflemeyi getirir. Allah Resulü ve sahabesi servet biriktirmedi, sermaye sahibi oldu. Zekat ve infak müessesesini ayakta tuttular. Sağ elin verdiğini sol elin duymadığı bir dünyada bereket kapısı da karşınıza çıkacaktır. Özellikle bunu genç Müslüman iş adamlarına ve iş adamı adayları kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Ben rulmancıyım. Makine mühendisiyim. 1987’de iş yerimi açtım. 36 yıldır kendi bildiğim işi yaptım. Gençler sizden istirhamım şu, iş adamları adaylarısınız. Bir şeyin her şeyini bilin. Onu hakkıyla yerine getirin. Önce işinize profesyonelleşin, ihtisaslaşın. Bu ihtisaslaşmanızın sonucunda başardığınız bir dünyada profesyonel bir kadro oluşturduğunuzda 15 sene sonra, ‘ben şu işe de gireyim’ diyebilirsiniz. Yönetemediğiniz iş, sizin işiniz değildir. Başlarken batarsınız, bitersiniz. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Bundan birçok örnek alacağınızı da biliyorum.” diyerek söyledi.

“GENÇ MÜSİAD İZMİR’E ŞAMPİYONLUKLAR YAKIŞIR”

İzmir’de bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Genç MÜSİAD Genel Başkanı Akbal, “20 yıl önce tohumları atılan Genç MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne kadar kuruluş amacına layıkıyla hizmet etti. Kurulduğu günden bu yana hem yurtiçi çalışmaları hem de yurt dışı çalışmalarıyla ülkenin hem ulusal hem global arenada itici gücü oldu. Herkesin siyaset ile yoğun uğraştığı bir dönemde iktisat diyerek iktisadi kalkınmayı amaçlayan Genç MÜSİAD, bugün yurt içinde 56 yurt dışında 32 şubesi ile ülkesini en iyi şekilde temsil ediyor. Sadece global alanda değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif sürdürebilir iş birliği yaparak gerek Endonezya’da gerek Özbekistan’da gerek Azerbaycan’da gerek Avrupa’da çeşitli noktalarda gerekse Körfez bölgesinde de aktif projelerini sürdürüyor. Genç MÜSİAD belki 1. nesillerin 2. nesilleri için bir akademi olarak kurulmuş olabilir. Ancak bugün global bir gençlik örgütü haline gelmiştir. Bugün bu noktaya gelebilmişsek üyelerimizin ve geçmiş başkanlarımızın sabrı ile olmuştur. Genel merkez olarak yurtiçi ve yurtdışında adım atmadık yer bırakmadık. İçinde bulunmadığımız bir platformda olmadı. Genç MÜSİAD İzmir’den de bu çalışmalara yoğun bir destek bekliyoruz. İnşallah Mehmet Akif Gemici Başkanımız ile beraber buna da şahitlik edeceğiz. Hava müsait, zemin hazır atmosferde güzel inşallah Genç MÜSİAD İzmir’e de goller atmak, şampiyonluklara ulaşmak yakışır” diye açıklama yaptı.

“VAKİT KAYBETMEDEN GENÇ KARDEŞLERİMİZİ İŞ DÜNYASINA ENTEGRE EDECEĞİZ”

Genç MÜSİAD Eski Başkan Muhammet Bilal Kara’dan devralan Mehmet Akif Gemici ise “Göreve geldiğimiz gün 28 aktif üyesi olan Genç MÜSİAD ailemize nitelikli, ne istediğini bilen 30’a yakın yeni üye kardeşimizi dahil etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile sayımız 58’e ulaştı. Üyelerimiz arasından önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerde bizlerle yol yürüyecek yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızı belirledik. Yeni dönemde genel merkezimizin stratejik hamlelerine uygun olarak vakit kaybetmeden genç girişimcilerimizi geleceğimizin teminatı olan üniversiteli kardeşlerimizi derhal iş dünyasına entegre etmek için çalışmalarımıza başlıyoruz” diyerek ifade etti.

Devamını Oku
Reklam

Çok Okunanlar